Projektowanie placów zabaw

Jesteś tutaj: Oferta → Usługi dodatkowe → Projektowanie placów zabaw

Poza produkcją urządzeń placów zabaw oferujemy Państwu kompleksowe projektowanie placów zabaw, według indywidualnych wymagań i sugestii klienta, przy jednoczesnej zgodności projektów z normami PN EN 1176 i 1177. Doświadczenie naszych projektantów gwarantuje Państwu, iż zaprojektowany plac zabaw będzie w pełni zgodny ze wszelkimi przepisami, o których stanowią:

  • wyżej wymienione Polskie Normy
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – Rozdział 4, art. 30, pkt. 4,
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wykonywane w profesjonalnych programach projekty ukazujące w sposób rzeczywisty zaprojektowane miejsca zabaw mogą stanowić załącznik do planu inwestycyjnego, zgłoszenia do urzędu lub dokumentacji przetargowej.

Na Państwa życzenie niezależne jednostki mogą przeprowadzić całą procedurę urzędową i przetargową, bądź też wykonać tylko poszczególne dokumenty, w zależności od Państwa potrzeb, tj.: sam projekt, kosztorys inwestorski,specyfikację istotnych warunków zamówienia, dokumentację techniczną placu zabaw itp.