Nawierzchnie

Jesteś tutaj: Oferta → Usługi dodatkowe → Nawierzchnie

Zgodnie z normą wszystkie urządzenia do zabawy, w których wysokość swobodnego upadku jest większa niż 600 mm i/ lub urządzenia wymuszające ruch użytkownika (np. huśtawki, urządzenia kołyszące, kolejki linowe, karuzele, zjeżdżalnie itd.), powinny być ustawiane na nawierzchni wytłumiającej uderzenia na całej powierzchni zderzenia. Krytyczna wysokość upadku nawierzchni powinna być co najmniej równa wysokości swobodnego upadku urządzenia.

Wysokość swobodnego upadku norma określa jako największą odległość pionową pomiędzy wyraźnie określoną powierzchnią podparcia ciała a znajdującą się a znajdującą się poniżej powierzchnią, na którą ono spada. Wyraźnie określoną powierzchnią podparcia ciała może być każda nieruchoma powierzchnia, do której dostęp jest wolny.

W poniższej tabeli podano przykłady powszechnie stosowanych materiałów amortyzujących upadki, razem z odpowiadającymi im krytycznymi wysokościami upadku.

Materiał

Wielkość ziarna (mm)

Grubość minimalna (mm)

Krytyczna wys. upadku (m)

darń/gleba

≤ 1,0

kora

 20 do 80

200
300

≤ 2,0
≤ 3,0

wióry

 5 do 30

200
300

≤ 2,0
≤ 3,0

piasek

 0,2 do 2

200
300

≤ 2,0
≤ 3,0

żwir

 2 do 8

200
300

≤ 2,0
≤ 3,0

nawierzchnia syntetyczna

nie dotyczy

zgodnie z opisem
technicznym nawierzchni

Rodzaje nawierzchni

Sypka – może się składać z takich materiałów, jak kora, wióry drzewne, rozdrobnione mechanicznie drewno, piasek, żwir lub rozdrobniona guma. Tego rodzaju nawierzchnia powinna być odpowiednio gruba, to jest sięgać na głębokość do 300 mm pod urządzeniem. Nie należy jej stosować pod takim sprzętem, który powinien być dobrze posadowiony (karuzele). Jest natomiast odpowiednia pod urządzeniami składającymi się z elementów poziomych, jak np. wyciągi.

Gumowa – można ją stosować w formie „kafelków” lub większych fragmentów wykonywanych na miejscu z drobnych części gumy spojonych żywicą. Dostawcy tego rodzaju nawierzchni powinni przedstawić certyfikaty wskazujące do jakiej wysokości upadku spełnione jest kryterium HIC (Kryterium Urazu Głowy) określone w normie PN-EN 1177. Warto dodać, że gumowe nawierzchnie są dostępne w różnych kolorach i wzorach graficznych, co można wziąć pod uwagę planując plac zabaw.

Kratki gumowe – zwykle to sieć gumowa, która nie dysponuje znaczną absorpcją uderzeń, jednak jeśli zostanie zamontowana w prawidłowy sposób – spełni kryteria normy PN-EN 1177 i zapewni bezpieczny upadek z wysokości nawet 3 metrów. Ponieważ trawa rośnie w przestrzeniach pomiędzy gumowymi oczkami sieci, tego rodzaju nawierzchnia jest szczególnie wskazana na terenach pozamiejskich.

Powierzchnie dywanowe – to syntetyczne nawierzchnie rozwijane i zapewniają bezpieczny upadek z wysokości. Dostawca takiego typu nawierzchni także powinien dostarczyć odpowiedni certyfikat, jak w przypadku nawierzchni gumowych.